Bu sınav Uygulamalı CMMI / XP Eğitimlerinde kullanılan 6 sınavdan biridir. 
 

XP (eXtreme Programming) Sınavı

Uygulamalı CMMI / XP Eğitimi

 

GENEL SORULAR:

İsim:

 

Firma:

 

 

Soru 1:  (10 Puan)

XP’nin ilk kez Kent Beck tarafından Chrysler’da kullanıldığı C3 projesi hangi yıllarda gerçekleşmiştir?

A)    1980ler

B)     1990lar

C)    2000ler

D)    XP ilk kez Chryler’da kullanılmamıştır

 

 

Soru 2:  (10 Puan)

RUP, XP gibi, bir çevik yöntem midir?

 

RUP nasıl kullanır ise, bir çevik yöntem olarak uygulanmış olur?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUP nasıl kullanılır ise, bir çevik yöntem olarak uygulanmış olmaz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 3:  (15 Puan)

 

XP, Proje yönetiminde kullanılabilecek dört değişkenden hangisinin değişken kabul edilmesini tavsiye eder?

A)    Zaman

B)     Maliyet

C)    Kapsam

D)    Kalite

 

Soru 4:  (50 Puan)

 

Aşağıdaki maddeleri XP’nin korktuğu ve korkmadığı şeklinde gruplayınız:

 

 

XP’nin korktuğu

XP’nin Korkmadığı

Önemsiz işler yapmak

 

 

Kodlama

 

X

Değişen fikirler

 

 

İş tarafının yanlış teknik kararlar vermesi

 

 

Geleceği bilmeden yol alabilmek

 

 

Teknik ilerleme sağlanamadığı için projelerin iptal edilmesi

 

 

Yaptığı işle övünememek

X

 

Yazılım geliştirme kariyerinin sonuna gelmek ve çocuklarına yeterince vakit ayıramamış olmak

 

 

Diğer insanlara güvenmek

 

 

İş (business) kararlarının kötü verilmesi

 

 

Çalışan bir sistemin (yazılımın) analiz ve tasarımını değiştirmek

 

 

Testler yazmak

 

 

 

Soru 5:  (20 Puan)

 

XP ‘nin uygulanamayacağı durumlara üç örnek veriniz:

 

1)

 

 

2)

 

 

3)

 

 

Soru 6:  (40 Puan)

 

Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu nelerdir?

 

Manifesto 1:

 

Manifesto 2:

 

Manifesto 3:

 

Manifesto 4:

 

 

Soru 7:  (30 Puan)

 

Aşağıdaki şekilde Tasarım öncesi Klasik Yöntemlerin değişiklik maliyetinin XP’ye göre neden daha düşük olduğunu açıklayınız?

 

 


Soru 8:  (50 Puan)

 

XP’ye göre yazılım projelerinde sık sık karşımıza çıkan en önemli sekiz risk nedir?

 

Risk 1:

 

Risk 2:

 

Risk 3:

 

Risk 4:

 

Risk 5:

 

Risk 6:

 

Risk 7:

 

Risk 8: