Bu sınav Uygulamalı CMMI / XP Eğitimlerinde kullanılan 6 sınavdan biridir. 
 

 

SCAMPI Sınavı

 

GENEL SORULAR:

İsim:

 

Firma:

 

Soru 1:  (20 Puan)

Lütfen aşağıdaki tabloda boşlukları doldurunuz.

 

Özellik

A Sınıfı

B Sınıfı

C Sınıfı

Derlenen Tarafsız Gösterge Miktarı

 

ORTA

 

Genel Ölçüm  Sonuçları

ÜRETİLİR

ÜRETİLMEZ

ÜRETİLMEZ

Ekip Büyüklüğü

 

 

KÜÇÜK

Değerlendirme Ekip Lideri

 

 

EĞİTİLMİŞ ve TECRÜBELİ

 

 

Soru 2:  (20 Puan)

Lütfen aşağıdaki cümleleri tamamlayın.

 

  • Ekip büyüklüğü : En az ........ , (önerilen) en çok ..........
  • Ekip ortalaması olarak en az ........ yıl mühendislik deneyimi
  • Ekip toplamı olarak değerlendirilen her alanda en az .......... yıl deneyim
  • Ekip toplamı olarak en az ......... yıl yönetim deneyimi

 

Soru 3:  (20 Puan)

Baş denetçi aşağıdaki notların hangilerini bir üst düzeye çıkartabilir

 

Not

Bir üst düzeye çıkabilir

FI : Bütünüyle gerçeklenmiş

HAYIR

LI : Büyük ölçüde gerçeklenmiş

 

PI : Kısmen gerçeklenmiş

 

NI : Gerçeklenmemiş/Eksik

 

 


 

 

Soru 4:  (40 Puan)

 

Lütfen aşağıdaki cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

 

Cümle

Doğru

Yanlış

Resmi CMMI denetlemelerinin en az iki yılda bir tekrarlanması gereklidir.

 

 

Resmi denetçi denetleyeceği projeleri kendi seçer

 

 

Resmi denetçinin verdiği sertifika SEI tarafından onaylıdır

 

 

Resmi denetleme için kullanılacak belgelerin ingilizce olması ya da tercümesi gereklidir

 

 

Resmi denetçinin kararlarını eleştirebiliriz, gerekirse SEI’ya şikayet edebiliriz

 

 

Resmi denetim için en az iki proje gereklidir

 

 

Müşterilerimiz resmi CMMI belgemizi geçersiz kabul edemez

 

 

Resmi bir denetçinin verdiği bir notu başka bir resmi denetçi değiştiremez

 

 

Resmi denetçi kendi çalıştığı firmayı denetleyemez

 

 

SEI denetlemeleri rast gele ya da şikayet üzerine incelemektedir