Bu sınav Uygulamalı CMMI / XP Eğitimlerinde kullanılan 6 sınavdan biridir. 
 

CMMI Süreç Sınavı

                                                   GENEL SORULAR:

 

İsim:

 

Firma:

 

Soru 1:  (20 Puan)

Aşağıdaki şekilde her bir seviye için anlatılmak isteneni lütfen kısaca açıklayınız

Seviye

Açıklama

1

Sol Sütun:  1. Seviye bir yazılım firmasında süreç adımları tanımlı değildir.

Sağ Sütun:  Proje süreleri, maliyetleri vb hakkında yapılan tahminler genellikle çok iyimserdir.  Gerçekleşen süre ve maliyetler tahminlerden fazla tutar.

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 


Soru 2:  (10 Puan)

CMMI modelinin temel aldığın Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile İş Süreçlerinin Yeniden Mühendisliği (BPR – Business Process Re-engineering) arasındaki ana farklılıklar nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 3:  (10 Puan)

Bir yazılım firmasının CMMI 3. Seviye olması neden önemlidir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yazılım firması CMMI 3. Seviye olmaz ise ne olur?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Soru 4:  (10 Puan)

Aşağıdaki cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

 

 

Soru 5:  (10 Puan)

Lütfen aşağıdaki şekilde boşlukları doldurunuz.

 


Soru 6:  (20 Puan)

 

Olay:

Bir proje üzerinde çalışıyorsunuz.  Projede toplam 15 adet Müşteri gereksinimi listelenmiş.  Proje’nin toplam süresi 3 ay olarak tahmin edilmiş ve 2 yazılım uzmanı görevlendirilmiş.  Projenin ilk ayının sonunda 15 gereksinimden 5 adetinin tamamlandığı rapor edilmektedir.  Müşteri ilişkileri yönetimine, ilk ayın sonunda yeni fark edilen 2 gereksinim iletiliyor.   Bu durumda yapılması gerekenleri CMMI 2. Seviye süreçleri açısından kısaca açıklayınız.  (her bir süreç için üç önemli madde yazılması yeterlidir.)


 Soru 7:  (20 Puan)

Aşağıdaki sorular hangi süreç alanları ile ilgili olabilir?

 

 

 

Soru 8:  (30 Puan)

 

Lütfen aşağıdaki şekilde okların üzerine hangi CMMI seviyesi ile ilgili olduğunu yazınız.