BİMAR CMMI L2 / XP Çalışması
(Eylül 2003 - Temmuz 2004 tarihleri arasında
Orhan Kalaycı tarafından gerçekleştirilmiştir.)

Çalışmalar sonucunda ikisi ulusal ve ikisi uluslararası konferanslarda olmak üzere dört konferansta toplam sekiz BİMAR - NİTELİK ortak makalesi yayınlanmıştır.

 1. Avrupa SEPG 2006 - Amsterdam, Hollanda, 12-15 Haziran 2006

 2. 1.1  Real Life Experience - Using CMMI L2 Processes and XP Practices

 3. PSQT - Minneapolis, ABD, 25-27 Ekim 2004
  2.1  Real Life Experience - How to Develop CMMI Processes?

  2.2  Real Life Experience - Using CMMI L2 Processes and XP Practices

 4. TBD 21. Ulusal Bilişim Kurultayı, ODTU, Ankara, 5 Ekim 2004
  3.1  Gerçek Hayattan Tecrübe Paylaşımı CMMI Süreçleri nasıl geliştirilir?
  3.2  Gerçek Hayattan Tecrübe Paylaşımı CMMI 2. Seviye Süreçleri ve XP Pratiklerinin Birlikte Kullanımı
  3.3
   Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı:  "Önce Test Et Sonra Kodla" XP Pratiği

 5. Yazılım Süreçlerinin Kaliteye Etkisi Çalıştayı, Ege Üniversitesi, İzmir, 21-22 Mayıs 2004
  4.1  Real Life Experience - How to Develop CMMI Processes?
  4.2 
  Real Life Experience - Using CMMI L2 Processes and XP Practices

 BİMAR MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

Yönlendirici Komite Sonuçları

 

Süreç Liderleri Sonuçları

 

 

Takım Üyeleri Sonuçları

 

Teşekkür

BIMAR’da değişim hareketinin mimarı Sayın İsmail Berkan’a oluşturduğu ve görev süresince sürekli desteklediği “takım ruhu” ve “iletişim” kavramlarını BIMAR’ın kurum kültürüne vaz geçilmez değerler olarak eklediği için,

BIMAR yönetim kadrosu, Sayın Hakan Erdem, Sayın Köksal Ataman, Sayın Umut Altınay, Sayın Azim Aydınlı, Sayın Mert Oruz, Sayın Vural Özkul, Sayın Osman Çiftçi ve Sayın Sarit Dinmez ‘e değişim projelerinde desteklerini sürekli hissettirdikleri ve BIMAR’ın geleceğine yatırım yapmayı en az bugününü kurtarmak kadar önem verdikleri için,

CMMI/XP projesinin bütününe sahip çıkan ve projenin genel gidişatını takip eden Sayın Sarit Dinmez’e gösterdiği liderlik ve projeye bir bütün olarak sahip çıktığı için,

Süreç lideri olarak Sayın Emel Saygın, Sayın Gülfer Akgün, Sayın Serden Ferhatoğlu, Sayın Güner Mutlu, Sayın Özge Yılmazkurt, Sayın Volkan Sevinçok ve Sayın Hüseyin Kiraz’a Süreç Tasarım ve pilot çalışmalarında gösterdikleri liderliğe ve sahiplik hissinin yaratılmasına verdikleri destek için,

Danışmanımız Sayın Orhan Kalaycı’ya proje boyunca bir BIMAR’lı gibi çalıştığı, ve kendine has eğitim tekniği ile yeni kavramları doğrudan vermek yerine ekip üyelerinin keşfetmelerini sağladığı ve sahiplik hissini arttırdığı ve BIMAR’ın genç ve dinamik ekibinin yaratılıcığını ve enerjisini süreç tasarımlarına özgürce yansıtmalarına fırtsat yarattığı için,

teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.